Συνάντηση του ΔΣ Συλλόγου με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκαίδευσης για δημιουργία του 5ου τμήματος στην Α' Λυκείου

2015-11-06 19:27

Για το θέμα της δημιουργίας ενός επιπλέον τμήματος στην Α' Λυκείου κατατέθηκε Επιστολή από το ΔΣ του Συλλόγου. Επίσης για το ίδιο θέμα,  πραγματοποιήθηκε στις 3/11/2015 συνάντηση αντιπροσωπείας του ΔΣ του Συλλόγου με τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κα Μανδαλή Ε.  Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε κλίμα συνεργασίας. Στη συνάντηση τέθηκε το αίτημα από το ΔΣ, ενώ  η απάντηση ήταν ότι με την ανακοίνωση του Υπουργού Παιδείας για πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτών, θα γίνει προσπάθεια να καλυφθούν κενά σχολείων που αυτή τη στιγμή παρουσιάζουν σοβαρές ελλείψεις και στη συνέχεια θα μπει στις προτεραιότητες το θέμα της Α' Λυκείου του σχολείου μας. Να θυμίσουμε ότι σήμερα τα τμήματα στη Α' Λυκείου είναι τέσσερα και βάσει νόμου, αριθμητικά , λείπει ένας μαθητής για τη δημιουργία ενός επιπλέον τμήματος. Αυτό σημαίνει αυτόματα και τη μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα, με συνέπεια την καλύτερη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

 

Να σημειώσουμε ότι ο νόμος αναφέρει μέγιστο αριθμό παιδιών ανά τμήμα 25 μαθητές + 10% και υπό προϋποθέσεις (π.χ. εμβαδό αιθουσών κ.α.) . Ο αριθμός 25 είναι ο κανονικός και το +10%, δηλαδή δύο ή τρεις επιπλέον μαθητές, είναι ένα περιθώριο προσαύξησης σε ιδιαίτερες περιπτώσεις. Σήμερα το 25 δεν εφαρμόζεται και τα τμήματα συγκροτούνται με το μέγιστο αριθμό δηλαδή 27 μαθητών. Κύριος λόγος η έλλειψη καθηγητών και η πρόσληψη λιγότερων αναπληρωτών κάθε χρόνο. Αυτό αποτελεί ένα ακόμα παράγοντα υποβάθμισης του Δημόσιου Σχολείου.

 

Το ΔΣ