ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:           ΜΟΥΛΛΕΡ ΧΡΗΣΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:   ΕΓΓΛΕΖΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:       ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

ΤΑΜΙΑΣ:                  ΣΟΥΚΕΡΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΜΕΛΗ:                    ΜΙΧΕΛΟΓΓΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Η Σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:

 

     
Πρόεδρος  Μιχελόγγονας Ιωάννης 6938170104
Γραμματέας Ψαράκου Δήμητρα 6974748310
Ταμίας Σούκερας Αντώνης 6974922447
Α΄ Αντιπρόεδρος Μούλλερ - Χρηστάκη Μαρία 6942091333
Β΄ Αντιπρόεδρος Κοροβίλα - Μπότη Μαρία 6943421651
Ειδικός Γραμματέας Αγριμάκη Μαρία 6945086141
Μέλος Σταυρίδου Καλλιόπη 6942456560