Σύνθεση ΔΣ μετα τη συνεδρίαση της 11/10/2015

2015-10-20 20:53

Η Σύνθεση του ΔΣ έχει ως εξής:

Κοροβίλα-Μπότη Μαρια  ( Πρόεδρος)  (6943421651)

Κογιώνης Θωμάς (Αντιπρόεδρος) (6945355062)

Στρίγκος Θεόδωρος ( Γραμματέας) (6942675119)

Σούκερας Αντώνιος ( Ταμίας) (6974922447)

Κεραστάρη-Δεληπέτρου Θεανώ (Ειδικός Γραμματέας)

Γιατράκη Μαρία (Μέλος)

Ρεσβάνη - Τριβιζά Παναγιώτα (Μέλος)